MTÜ Tartu Jahimeeste Metsaselts

Metsa mõistlikult majandades

UUDISED

Toetuste taotlemine metsameetme raames
05.06.2017

Tuletame meelde, et kuni 14.06.2017 on võimalik taotleda toetusi (tormi kahjustuste likvideerimine koos uue metsa rajamisega, hooldusraie kuni 30 a. vanuses puistus, laasimine, ulukikahjustuste ennetamine, taimehaiguste ja kahjustuste ennetamine). Vajadusel saab nõu ja abi küsida metsakonsulentide käest.

Postitanud Administraator


Erametsaomanike nõustamise rahastamise puudumine
13.10.2016

Alates 01.09.2016 puudub metsaühistute riiklik rahastamine erametsaomanikele nõustamisele. Jahimeeste metsaseltsi konsulendid jätkavad nõustamist kokkuleppel metsaomanikega tasustamise suhtes.

Postitanud Administraator


Kalle Vallner | 2015