MTÜ Tartu Jahimeeste Metsaselts

Metsa mõistlikult majandades

UUDISED

OÜ Silvalis pakub kuuseistikuid
04.09.2023

OÜ Silvalis pakub kuuseistikuid, 3-aastased, avajuursed, kasvatatud

Eestis, seemlaseemnest:

- kõrgus ca 22-30 cm, hind 22 senti/tk+km.

Istikud on korraliku juurestikuga, juuri tuleb enne istutamist kärpida.

Võimalus on teha eraisikutele arve käibemaksuta.

 

Istikuid võtame üles vastavalt teie tellimusele. Istikud pakendame

taimekottidesse. Istikute juured ei tohiks transpordil, hoiustamisel ja

metsas istutamise ajal ära kuivada.

Sügisesel istutamisel mitte istutada liigniisketele aladele,

külmakergituse oht on sellisel juhul suur. Istutada parasniisketele või

kuivadele kasvukohtadele. Istutuskvaliteet peab olea hea, muld tallata

võimalikult hästi kinni, nii väheneb külmakergituse oht.

Lugupidamisega

Maido Leosk

OÜ Silvalis

5099997

Postitanud Administraator


Istikute pakkumine Eesti Taimekasvatuselt
18.07.2023

Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ pakub metsaistikuid.

2023.a SÜGISHOOAEG taimede valik:

Harilik mänd (potitaim)

Harilik mänd (avajuurne)

Harilik kuusk (avajuurne)

Arukask (avajuurne)

Sanglepp ehk Must lepp (avajuurne)

Taimede hind oleneb tellimuse suurusest - konkreetse pakkumise saamiseks edastage palun soovitud kogused. Täpsem info kodulehelt Esileht | Eesti Taimekasvatus

Postitanud Administraator


Õppepäev süsinikukrediitide teemal
29.03.2023

10. aprillil 2023 algusega kell 18.00 toimub Tartu Jahimeeste Metsaseltsi õppepäev süsinikuturust ja süsinikukrediitidest.

OÜ Arbonics  kaasasutaja Lisett Luik räägib globaalsest süsinikuturust ja metsaomanike võimalustest teenida tulu süsinikukrediitide müügist. Lisaks enda ettevõtte tegevusele tutvustab ta lühidalt ka teisi meil selles valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid.

Toimumiskoht: Tartu Jahindusklubi saal, Võru tn  80, Tartu (sissepääs hoovipoolsest uksest).

Postitanud Administraator


Metsakahjustuste loengu slaidid
20.12.2022

13. detsembril toimus Erle Tüüri loeng metsakahjustustest. Kõigile loengus osalenutele on loengu slaidid saadetud e-posti teel. Need, kes mingil põhjusel ei saanud loengus osaleda, aga teemast siiski huvituvad, võiksid pöörduda konsulentide poole loengumaterjalide saamiseks.

Postitanud Administraator


Muudatus metsakahjustuste loengu toimumise ajas
28.11.2022

29. novembriks plaanitud Erle Tüüri loeng metsakahjustustest on Erle haigestumise tõttu edasi lükatud 13. detsembriks. Toimumiskoht ja loengu alguse kellaaeg ei muutu. Ootame teid kuulama!

Postitanud Administraator


Metsakahjustuste teemaline õppepäev
27.11.2022

29. novembril  2022 algusega kell 18.00 toimub Tartu Jahimeeste Metsaseltsi õppepäev.

Õppepäeva sisu: Luua Metsanduskooli metsapatoloogia õpetaja Erle Tüür räägib levinumatest metsakahjustustest. Fotomaterjali põhjal õpetatakse kahjustusi märkama, räägitakse kahjustuste põhjustajatest ning erinevate kahjustuste mõjust metsale. Antakse ka soovitusi kahjustuste ennetamiseks.

Toimumiskoht: Tartu Jahindusklubi saal, Võru tn  80, Tartu (sissepääs hoovipoolsest uksest).

Osalemiseks  palume registreeruda, kirjutades oma osalemissoovist aadressile konsulent@jahimeestemetsaselts.ee

Õppepäeva läbiviimist toetab SA Erametsakeskus

Postitanud Administraator


Aasta viimased toetused
27.11.2022

Tuletame meelde, et lähenevad selle aasta viimaste toetuste taotlemise tähtajad. Metsa uuendamise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 01.12.2022 ja metsa inventeerimise toetuse taotlemise tähtaeg on 13.12.2022. Palume oma taotlused saata aadressile konsulent@jahimeestemetsaselts.ee vähemalt päev enne taotluste esitamise tähtaega, sest viimasel hetkel laekunud taotlusi ei pruugi me jõuda e-pria portaali sisestada.

Postitanud Administraator


Raieõiguse müügi enampakkumine
04.10.2022

Kuni 21. oktoobrini toimub meie metsaseltsi korraldatav enampakkumine raieõiguse müügiks Tammiku kinnistul, Kambja vallas. Enampakkumise info, dokumendid ja tingimused leiab aadressilt Enampakkumised - Metsaühistu (metsauhistu.ee) . Huvi korral saab infot ka kirjutades konsulent@jahimeestemetsaselts.ee või helistades telefonile 527 1028.

Postitanud Administraator


Õppepäev "Vead raiete teostamisel"
04.10.2022

12. oktoobril toimub Tartu Jahindusklubis, aadressil Võru tn 80, Tartus, meie õppepäev "Vead raiete teostamisel". Luua Metsanduskooli metsakasvatuse õpetaja Dimitri Randoja räägib raietest ja raiete teostamisel tehtavatest vigadest. Loeng algab kell 18.00 ja kestab umbes 2,5-3 tundi. Kuna tegu on iga metsaomaniku jaoks olulise teemaga, siis ootame rohket osavõttu. Ilus oleks oma osalemisest teada anda aadressil konsulent@jahimeestemetsaselts.ee

Postitanud Administraator


Metsameetme toetused
04.10.2022

Tuletame meelde, et kuni 06.10.2022 on võimalik esitada teoetuse taotlusi metsameetme raames. Toetatavatest töödest, toetuse saamise tingimustest ja taotluse esitamisest saab lugeda rohkem aadressilt Metsameede - Erametsakeskus

Postitanud Administraator


Toimus chaga kasvatamise õppepäev
26.05.2022

18. mail toimus Tartu Jahindusklubi saalis musta pässiku ehk chaga kasvatamise õppepäev meie ühistu liikmetele. Räägiti chaga nõudlusest maailmaturul, kasvatamise potentsiaalist Eestis, kasvatamise ning korjamise tehnilisest poolest ja kasvatamise arvestuslikust tulususest. Samuti oli jutuks chaga kasvatamist puudutav seadusandlus, õigemini selle puudulikkus ning chaga kasvatamisega kaasneda võivad võimalikud ebameeldivused. Kellel ei olnud võimalik osaleda, aga huvi teema vastu on, saavad põhjalikumat infot küsida konsulentidelt Väinolt ja Raulilt.

Postitanud Administraator


2022 aasta metsa uuendamise toetuse tähtajad
05.05.2022

Selle aasta metsa uuendamise toetuse taotluste esitamise tähtajad on: 01.07.2022 ja 01.12.2022. Toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist, metsamaapinna ettevalmistamist ning metsauuenduse hooldamist, kui metsas on tehtud raie või mets on hukkunud. Metsa istutamist ja maapinna ettevalmistamist toetatakse samal metsamaal ühe korra. Metsauuenduse hooldamiseks saab toetust küsida rajamise aastal ja kolmel järgneval aastal, üks kord kalendriaastas. Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist. Taotlusi toetuse saamiseks saab esitada ainult läbi metsaühistu. Kuna taotluste kokkupanek võtab aega, siis palume oma soovist toetust taotleda anda konsulentidele teada varem, sest viimasel hetkel esitatud taotlused ei pruugi ühistaotlusse jõuda. Täpsemalt saab toetuse kohta lugeda: Metsa uuendamise toetus - Erametsakeskus

Postitanud Administraator


Musta pässiku ehk chaga kasvatamise ja kasutamise õppepäev
05.05.2022

18. mail kell 18.00 toimub Chaga OÜ ja Tartu Jahimeeste Metsaseltsi koostöös musta pässiku ehk chaga kasvatamise ja kasutamise õppepäev. Üritus toimub Tartu Jahindusklubi saalis aadressil Võru 80, Tartus. Uksed proovime avada pool tundi enne ürituse algust, sest Chaga OÜ töötajad lubasid enne 18.00 korraldada huvilistele oma toodete degusteerimise. Ootame aktiivset osavõttu üritusest, kuna huvi selle metsa väärindamise viisi vastu tundsid mitmed seltsi liikmed juba 1. märtsil toimunud üldkoosolekul. Samuti julgustame kõiki huvilisi ette valmistama küsimusi antud teemal, sest kindlasti on pässiku kasvatamisel ka negatiivseid külgi. Enda seisukoha ning küsimused valmistavad kindlasti ette ka konsulendid, et asjad saaks õhtu lõpuks võimalikult selgeks. Osalejatel palume ennast kindlasti registreerida Chaga OÜ registreerimisvormil : https://forms.gle/KHqPjfWywPMQZT7P7 või läbi ühistu kirjutades oma osalemissoovist konsulent@jahimeestemetsaselts.ee või saates sõnumi metsakonsulendi telefonile 52 71 028. Tegu pole kinnise üritusega, seega kui teil on asjast huvitatud sõpru või sugulasi, siis nemadki on registreerima oodatud.

Postitanud Administraator


Toimus õppekäik OÜ Peetri Puit tehasesse
05.05.2022

19. aprillil toimus seltsi liikmete õppekäik OÜ Peetri Puit tehasesse Põlvas. Ettevõtte tootmisjuht Ott Kukkes andis lõpuks kahetunniseks kujunenud ürituse käigus osalenud seltsi liikmetele väga põhjaliku ja huvitava ülevaate ettevõtte toodangust, tootmistingimustest, ettevõtte tulevikuplaanidest ning ka puidutööstuse rõõmudest ja muredest. Saime ülevaate puitehitiste tulevikust, nägime kaasaegset ning loodussäästlikusele suunatud tootmist, juttu oli puidutööstuse toormevajadusest ning nõuetest selle kvaliteedile. Samuti õnnestus näha hetkel suurimaid Eestis toodetud liimpuidust talasid, millel pikkust ca 35 meetrit ning milles on puitu 20 tm. Osavõtt üritusest oleks võinud olla muidugi aktiivsem, aga kõik kes osalesid, jäid usutavasti rahule. Kuna Janno Simm oli nii kena ja jäädvustas mingi osa nähtust fotodele, siis saavad huvilised järele vaadata, mida me nägime. Fotosid saab vaadata aadressilt: https://photos.app.goo.gl/nMnUp5KZ6kvZibmf7

Postitanud Administraator


Õppekäik OÜ Peetri Puit tehasesse
27.03.2022

Metsaseltsil on kokkulepe Põlva ettevõttega Peetri Puit OÜ, et meie liikmetele on võimalik korraldada mõned 1,5-2 tunnised ringkäigud nende ettevõttes. Peetri Puit on kiiresti arenenud kaasaegne puidutöötlemise ettevõte, mis turustab oma toodangut kaubamärgi Arcwood nime all. Nende peamiseks toodanguks on liimpuittalad. Infot ettevõtte kohta saab aadressilt www.arcwood.ee Esimeseks ekskursiooni ajaks pakume välja teisipäeva, 19. aprilli, kell 14.00. Kõigil, kes soovivad osa võtta, palun anda teada kirjutades Raul Pärksonile konsulent@jahimeestemetsaselts.ee või telefoni teel numbrile 52 71 028

Postitanud Administraator


Metsaseltsi liige soovib osta küttepuud
27.03.2022

Meie seltsi liige Kaupo Kiiver soovib osta 200 tm 3 meetrist halli lepa või sanglepa küttepuud. Kui keegi ühistu liikmetest on lõiganud või plaanib lõigata leppa, siis palume võtta Kaupoga ühendust numbril 53011161.

Postitanud Administraator


Metsataimed kevadiseks istutamiseks
27.03.2022

Ühistule saabus pakkumine Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ poolt, et neil oleks veel pakkuda kuuse, männi ja kasetaimi kevadiseks istutuseks. Kogu info nende tegemiste kohta on leitav aadressilt https://www.eestitaimekasvatus.ee/

Postitanud Administraator


Natura metsa toetus
27.03.2022

Tuletame meelde, et selle kevade Natura metsa toetuse avalduste vastuvõtt toimub 04.04.2022 - 22.04.2022. Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala. Kogu info toetuse taotlemise kohta on leitav aadressilt https://www.eramets.ee/toetused/natura-metsa-toetus/

Postitanud Administraator


Uus metsanduskonsulent
22.12.2021

Lugupeetud metsaseltsi rahvas!

On heameel teatada, et Tartu Jahimeeste Metsaseltsiga on liitunud metsanduskonsulent Raul Pärkson. Raul on õppinud Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis veeökosüsteemide majandamist, diplomitöö teemaks kopra elutegevuse mõju maaparandussüsteemidele. 2021. aastal on Raul lõpetanud Luua Metsanduskooli metsakasvataja erialal. Samal aastal on ta läbinud koolituse ning sooritanud edukalt metsanduskonsulendi 5.taseme eksami. Raulil on aastatepikkune töökogemus metsas nii mootorsae, võsasae kui ka harvesteriga.

Rauli soov on asuda oma teadmisi metsandusnõustamises rakendama, sestap kutsugu metsaseltsi liikmed teda julgesti oma metsavaldustesse. Rauli kontaktid on: telefon 5271028, e-mail konsulent(ät)jahimeestemetsaselts.ee

Senise teeneka konsulendi Väino tahtmine on metsaseltsi töös terviseprobleemide tõttu veidi tagasihoidlikumalt osaleda. Samas ei ütle Väino ära metsaskäigust mõnda armsaks saanud metsatukka ja vanade heade suhete hoidmisest. Väino on alati nõus abistama metsaküsimustes telefoni ja meili teel.

Postitanud Administraator


Taimede tellimine 2022.a. kevadeks
08.11.2021

Taimede tellimine selle aasta kevadeks on läinud üsna hoogsalt, aitäh kõigile panuse eest!! Tänaseks on lõppenud vahatatud kuusetaimede tellimine, peatselt asutakse tellitud taimi vahatama. Samuti on hetkel otsakorrale saanud männi potitaimed! Juba varem, eelmise aasta detsembri alguses, said otsa suured (40-60cm) kase potitaimed ning avalikust tellimisest läks maha sama suurusega sanglepp (hetkel on veel väike puhver (7000) seega eraldi kokkuleppel on väiksem kogus LM 40+cm saada). Kõik eelnimetatud taimed on täna võetud ära ka ühistutele tehtud maandumislehtedelt. Rõhutan, et LM 40+ cm on veel natukene saada, huvi ja soovi korral andke märku ja võtke palun Väino Suigusaarega ühendust. Kevadele lähemale liikudes võib saadaolevates taimedes veel muutuseid toimuda (võib tulla lisa olemasolevatele, midagi otsa saada jms). Hoiame Teid kõiki jooksvalt arengutega kursis ning vajadusel ja kooskõlastatult Teiega uuendame Teie liikmetele suunatud tellimuslehti!

Postitanud Administraator


Võsaraie teenus
16.01.2020

Sarles Mets OÜ pakub võsaraieks, selle väljaveoks ja hakkimiseks teenust. Raielangid, kuivenduskraavide kaldad, sihid jne. Tasumine valminud hakke koguse järgi. Info ja lepingud Sven Jahu telefon:5088366, meil: sven@sarles.ee

Postitanud Administraator


Kalle Vallner | 2015