MTÜ Tartu Jahimeeste Metsaselts

Metsa mõistlikult majandades

UUDISED

Üraskikahjustuste ennetamine
14.04.2021

Metsaselts saab taotleda toetust üraskikahjustuste ennetamise tegevustele oma liikmetele. Kõigest täpsemalt https://www.eramets.ee/uraskikahjustuste-ennetamine/ Püünispuude langetamise aeg üraskite esimesele põlvkonnale on möödas aga püünispuid saab langetada ka suvel kui areneb üraskite teine põlvkond. Vastan küsimustele vaino.suigusaar@mail.ee või 5050939

Postitanud Administraator


Võsaraie teenus
16.01.2020

Sarles Mets OÜ pakub võsaraieks, selle väljaveoks ja hakkimiseks teenust. Raielangid, kuivenduskraavide kaldad, sihid jne. Tasumine valminud hakke koguse järgi. Info ja lepingud Sven Jahu telefon:5088366, meil: sven@sarles.ee

Postitanud Administraator


Kalle Vallner | 2015