MTÜ Tartu Jahimeeste Metsaselts

Metsa mõistlikult majandades

TOETUSED

Toetatavad tegevused:
 Noore metsa hooldamine
 Maapinna ettevalmistamine
 Raiesmike uuendamine
 Metsaparandustööd
 Metsakultiveerimis-materjali kasvatamine
 Metsakahjustuste ennetamine

2016 planeeritud voorud:
• Nõustamine iga kuu 20. kuupäev
• NATURA 2000 02.05-22.05
• Metsameede juunis
• Uuendamine juulis ja detsembris
• Pärandkultuur juunis
• Metsaühistu toetus juuli/august
• Metsamaaparandus septembris
• Metsamajandamiskava detsembris
Täpsem info konsulentidelt

Kalle Vallner | 2015