MTÜ Tartu Jahimeeste Metsaselts

Metsa mõistlikult majandades

TOETUSED 2021

Metsa uuendamise toetus - tähtajad on 01.07.2021 ja 01.12.2021
Metsamaaparandustoetus - tähtaeg on 01.09.2021
Pärandkultuuri toetus - tähtaeg on 01.07.2021
Metsainventeerimise toetus - tähtaeg on 13.12.2021
UUS! Kooreüraski leviku tõkestamise toetus - tähtaeg on 13. september 2021
NATURA 4.-22. aprill 2021
Metsameede taotlust saab esitada 22.09.2021 - 06.10.2021.

Kalle Vallner | 2015